Jaarrekeningen:

Jaarlijks een duidelijk verhaal: Eens per jaar wenst U een balans en winst- en verliesrekening van Uw onderneming, de jaarrekening. U en andere partijen krijgen hierdoor een duidelijk beeld van de financiële positie van Uw onderneming. De jaarrekening vormt de basis van Uw fiscale jaarlijkse aangiften. Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting worden onder andere gevuld door deze jaarrekening. Eens per jaar stellen wij de jaarrekening samen van Uw onderneming, niet alleen omdat het vereist is, maar vooral ook om een goed beeld te vormen over de prestaties van Uw onderneming in het afgelopen jaar. Wij stellen Uw jaarrekening samen met de fiscaliteit in ogenschouw nemende.