Bedrijfsadministraties:

Periodieke eenvoud: U heeft een onderneming, groot of wat minder groot, U wil weten of Uw gevoel klopt. “Heeft mijn onderneming echt zo goed gedraaid als ik denk in de afgelopen periode?” Maandelijks of per kwartaal maken wij de balans op! Wij verwerken Uw bedrijfsadministratie tot een eenvoudig overzicht waaruit per periode blijkt wat de baten en lasten waren, wat Uw onderneming bezit en wat de schuldenpositie is. Hierop kan U Uw onderneming aansturen, hoe kan ik de financiële gezondheid van mijn onderneming garanderen? Periodiek bespreken wij met U de resultaten van Uw bedrijfsadministratie. Dit overzicht vormt veelal de basis voor de periodieke aangifte omzetbelasting. Wat mag U afdragen of ontvangen van de belastingdienst aan omzetbelasting?